Partner techniczny artneo.pl logo artneo.pl

Kolejny termin Walnego Zebrania

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zostało przerwane a członkowie Zarządu zostali zobowiązani do skompletowania brakujących dokumentów.
W związku z powyższym został wskazany nowy termin zebrania na 31 stycznia 2020 roku o godz. 16:30 (I termin, II termin godz 17:00) w siedzibie OCOP przy ulicy Tarasa Szewczenki 1

Ponownie ZAPRASZAMY członków Klubu, sympatyków oraz wszystkie osoby zainteresowane losem Warmii